Menu
Vážíme si našich zákazníků
utváříme dlouhodobé vztahy a poskytujeme odborné konzultace v každé fázi projektu
NEDCON SALES s.r.o.

COVID 19


Vážení zákazníci,

Vzhľadom k prevládajúcej epidemiologickej hrozbe by sme vás chceli uistiť, že berieme situáciu veľmi vážne a pracujeme s mimoriadnymi opatreniami. Bezpečnosť inšpekčných a montážnych pracovníkov je pre nás najvyššou prioritou. Zaisťujeme, aby títo ľudia okrem štandardných osobných ochranných prostriedkov boli vybavení potrebnými a požadovanými opatreniami v súvislosti so súčasnou epidémiou: jednorazové rukavice, masky, dezinfekčné prostriedky. Zároveň vynakladáme všetko úsilie na zabezpečenie kontinuity dodávok a prebiehajúcich projektov, aby mohli byť plánované procesy stále realizované. Náš výrobný závod v Pardubiciach neustále vyrába komponenty, dodržiavajúc najvyššie štandardy hygieny a ochrany zdravia. Ak ste počas tejto doby plánovali reorganizovať alebo usporiadať sklad, sme Vám plne k dispozícii. Máme rovnako možnosť využiť náš sklad štandardných komponentov i pre menšie zákazky. Ak máte ďalšie otázky, sme vám k dispozícii.

S pozdravom

Nedcon Sales s.r.o.

covid