Menu

Inspekce a servis

Inspekce a servis

Úkolem návštěvy profesionálního inspektora je identifikovat potenciální rizika a podniknout příslušné kroky, které zabrání poškození během každodenního používání regálů. V důsledku toho limitujeme náklady způsobené odstávkami a zabráníme finančním ztrátám způsobeným případnou havárií regálového systému.

Po fyzickém provedení kontroly je sepsána zpráva obsahující veškeré zjištěné nedostatky a seznam potřebných oprav s cílem optimalizovat provoz skladu a bezpečnost jeho uživatelů. Pokud je potřeba vyměnit poškozené komponenty novými – Nedcon Sales předloží neprodleně nabídku na dodávku komponentů a provedení oprav v souladu s revizní zprávou.

 
KONTROLY:
Petr Šťastný
Inspektor regálových systemu
+420 776 522 511
p.stastny@nedconsales.cz