Menu

Projekty

Bezpečný skladovací systém

Společnost Nedcon je na trhu více jak 50 let. Navrhuje bezpečné regálové konstrukce a dodává je do celého světa. Nedcon má také vyvinutý vlastní unikátní návrhový program pro seismické oblasti. Někteří budou asi překvapeni, ale i Česká a Slovenská Republika patří do seismicky aktivních oblastí.

Pro naše konstrukce je typická osová perforace, které umožňuje kolmý přenos zatížení přímo do podlahy skladu. Tím je kontrukce ušetřena nežádoucím krutům.

Dalším typickým prvkem, je spoj konstrukce příhradového rámu ve dvou bodech. Tím docílíme tuhost celého rámu.

Pro zajištění příčné stability má Nedcon speciální konektory nosníků. Ty jsou také osové a umožňují 92% vetknutí do materiálu stojiny. Podle zatížení se navrhuji konektory čtyř, pěti a sedmi hákové.

 Nedcon znamená bezpečí.