Menu

Inšpekcia a servis

Inšpekcia a servis

Úlohou návštevy profesionálneho inšpektora je identifikovať potenciálne riziká a podniknúť príslušné kroky, ktoré zabránia poškodeniu počas každodenného používania regálov. V dôsledku toho limitujeme náklady spôsobené odstávkami a zabránime finančným stratám spôsobeným prípadnou haváriou regálového systému.

Po fyzickom vykonaní kontroly sa vypracuje správa obsahujúca všetky zistené nedostatky a zoznam potrebných opráv s cieľom optimalizovať prevádzku skladu a bezpečnosť jeho užívateľov. Ak je potrebné vymeniť poškodené komponenty novými - Nedcon Sales predloží bezodkladne ponuku na dodávku komponentov a vykonanie opráv v súlade s revíznou správou.  

 

KONTROLY:

Petr Šťastný
Inšpektor regálových systémov
+420 776 522 511
p.stastny@nedconsales.cz