Čas na změnu – 5 faktorů, které naznačují, že Váš sklad potřebuje modernizaci

12 prosince 2020
Petr Šťastný

Čas na změnu – 5 faktorů, které naznačují, že Váš sklad potřebuje modernizaci

Petr Šťastný
12.12.2020

Dobře zorganizované logistické procesy a promyšlená skladová struktura jsou zcela primárními faktory pro zajištění efektivní práce ve Vašem skladě. Co dělat v situaci, kdy současná organizace skladu a jeho vnějších procesů již nevykazuje očekáváné výsledky? Jak rozpoznat okamžik, kdy bude implementace změn nezbytná?

V minulosti jsme se již mnohokrát setkali se společnostmi, které přisuzovaly neoptimální využití svého skladu nedostatečnému prostoru samotného zařízení. Po navázání spolupráce s našimi specialisty se však ukázalo, že zdrojem problému nebyla velikost skladu, ale jeho neefektivní uspořádání.

Inspekcja-regał-1 Čas na změnu - 5 faktorů, které naznačují, že Váš sklad potřebuje modernizaci

1. Prázdný a nezařízený prostor

Tento problém se týkal především míst, kde bylo skladové zařízení nakupováno postupně v reakci na aktuální potřeby, a to bez zohlednění širší koncepce a budoucí vize podniku. Správně navržený sklad zahrnuje výhradně regálové systémy, přístupové cesty a cesty evakuační, tedy prvky, které dohromady optimálně využívají každý metr dostupného skladového prostoru. Pokud se ve Vašem skladu vyskytují prázdná místa, která neslouží žádnému účelu, je to signál, že Vaše zařízení nevyužívá svůj plný potenciál.

2. Omezený dopravní přístup

Je třeba si uvědomit, že koncept optimálního uspořádání prostoru se liší v závislosti na konkrétní odvětví. Pokud Vaše firma spadá do odvětví, kde je doba zpracování objednávky kritickým faktorem (například v e-commerce či ve farmaceutickém průmyslu), ujistěte se, že vyhrazené přístupové cesty jsou dostatečně široké a vedené přímo, aby se redukovaly zbytečné prodlevy v provozu. Správný návrh rozložení skladových prostor může významně ovlivnit efektivitu celého logistického systému.

3. Nedostatečná kontinuita mezi jednotlivými zónami

Dle obecně přijímaného konceptu rozdělujeme skladovací prostor do čtyř základních zón: příjem, skladování, vychystávání a expedice. Pro dosažení nerušeného průběhu logistických procesů je tedy vitální, aby jednotlivé sektory byly umístěny co nejblíže k sobě. Správná organizace skladových zón Vám umožní urychlit realizaci procesů a vyhnout se „dopravní zácpě“ uvnitř skladu. Pokud Vaše zařízení nebylo navrženo v souladu se základními logistickými principy, stojí za zvážení jeho modernizace.

4. Příliš mnoho zastávek mezi operacemi

Ačkoli základní rozdělení skladu je založeno na výše uvedených zónách, rozsah prováděných činností úzce souvisí s charakterem daného podniku. Mezi příklady multifunkčních skladů patří skladová zařízení obchodů, která jsou odpovědná za zasílání balíků koncovým zákazníkům a rovněž za shromažďování případných reklamací. Špatná vnitřní organizace může zpomalit výše uvedené činnosti a nepříznivě ovlivnit spokojenost zákazníků. Promyšlená organizace skladu a jeho moderní vybavení sníží počet prodlev a urychlí zpracování přijatých objednávek.

5. Nedostatek automatizace

Přestože si některé sklady bez softwaru WMS (Warehouse Management System) zatím poradí dobře, nedostatek automatizovaných skladových systémů může být faktorem způsobujícím zpoždění při implementaci interních procesů. Automatizace skladu pomáhá mimo jiné sledovat nedostatky v zásobování a usnadňuje vychystávání objednávek. Pokud věříte v budoucnost Vašeho podniku, doporučujeme Vám zvážit investici do moderního zařízení skladu. Vaše konkurence na tom pravděpodobně již pracuje.

Image-32 Čas na změnu - 5 faktorů, které naznačují, že Váš sklad potřebuje modernizaci

Optimalizujte svůj sklad pomocí Nedcon Sales

Nedcon Sales pomáhá velkým a středním společnostem maximalizovat potenciál jejich skladů již po několik desítek let. Chcete modernizovat svůj skladový prostor? Kontaktujte naše prodejce a zjistěte, jak Vám můžeme pomoci.

Více o servise skladových jednotek najdete na stránce inspekce, školení a servis.


Máte dotaz?