Konzolové regály - skladování materiálu ve svazcích

Systémy konzolových regálů jsou navrženy pro skladování zboží, které nelze skladovat na paletách – např. trubky, tyče, dlouhé ocelové profily, dlouhé plechy, dřevo, dřevotřískové desky apod. Vzhledem k rozměrům i velké hmotnosti nákladu je často vyžadováno použití specializovaných strojů a zařízení, které umožňují a ulehčují nakládku a skladování.

Čím se odlišují konzolové regály NEDCON:

  • snadná výšková přestavitelnost úrovní kdykoli během provozu
  • široký sortiment nosných profilů umožňuje optimalizovat návrh a cenu
  • možnost navrhnout dodatečné příslušenství pro skladování specifického zboží

Rozdělení konzolových regálů

Konzolové regály lze rozdělit na ručně obsluhované instalace a na instalace, pro jejichž provoz jsou vyžadovány příslušné stroje a zařízení.

Ruční konzolové regály

Ručně obsluhované konzolové regály jsou konstrukce vysoké až 3,5 m, s jejichž pomocí lze skladovat balíky do velikosti 3 m. Celková hmotnost konstrukce konzolového regálu může dosáhnout několika stovek kilogramů. Pro představu: hmotnost jednoho nákladu se pohybuje mezi 15 a 25 kg.

Strojně obsluhované konzolové regály

Některé konzolové regály jsou obsluhovány pomocnými zařízeními, jako jsou například stacionární a mobilní žebříky. V případě materiálu, se kterým je třeba manipulovat vysokozdvižnými vozíky, je délka balíku i 6 m a celková hmotnost může být až 4,5 tuny.

Skladování materiálů neobvyklých rozměrů

Při použití konzolových regálů se materiál skladuje přímo na podpěrách regálu bez použití palet. Délka a rozteč těchto podpěr (tzv. konzol) se stanoví na základě hmotnosti nákladu. Je důležité brát v úvahu, zda má břemeno nějaké pomocné podstavy (jako jsou např. speciální palety nebo podložky pro zvýšení pevnosti balení) nebo se nakládka provádí pomocí VZV.

Pokud je délka jednotky kratší než rozteč podpěr regálu, je možné doplnit konstrukci výplněmi jako jsou rošt, deska nebo profily válcované za studena. Toto řešení je také vhodné v případě, kdy chceme zamezit deformacím uloženého materiálu v souvislosti s vlastní tuhostí obalu či v případě selhání manipulace s pomocným zařízením.

 

Konzolové regály – inovativní řešení od firmy NEDCON

Vysoká odbornost našeho konstrukčního týmu a mnohaleté praktické zkušenosti nám umožňují podílet se i na velmi náročných projektech, ve kterých konzolové regály podléhají přísným požadavkům.

K náročným projektům patří zejména takové, kde se k ukládání do regálů používají jeřáby nebo sloupové zakladače. U zařízení tohoto typu může být kladen požadavek na přesnost zakládacích operací. Proto je nutné počítat s průhybem břemene atd..  Příkladem takové konstrukce je kombinace „typické“ konzolové regálové konstrukce doplněné o příhradovou konstrukci.

Jak ilustrují výše uvedené příklady, firma NEDCON Sales má ve svém portfoliu úspěšné návrhy a instalace nejen manuálních, ale i automatických konzolových regálů.

Máte dotaz či zájem o nezávaznou nabídku? Kontaktujte nás!