Automatizovaný sklad je investice, která je ideálním řešením pro rozšíření nebo reorganizaci dostupného využitelného prostoru. Kterým aspektům automatizace byste měli věnovat zvláštní pozornost? Jak rozšířit tento proces o prvky, které zdánlivě nelze automatizovat?

Automatizovaný sklad – potřeby a analýzy

Pro vytvoření plně efektivního automatizovaného skladu je obzvláště důležité, aby zákazník znal veškeré probíhající operace uvnitř jeho skladu a byl schopen předvídat své budoucí potřeby.

Naši specialisté pracují na základě analýzy měřitelných dat a přijatých předpokladů. To platí zejména pro ty oblasti, které jsou nezbytné pro spolehlivou přípravu projektu. Mezi tyto oblasti patří mimo jiné:

 • obecné podmínky v automatizovaném skladu,
 • přepravovaný produkt,
 • rozložení skladu a logistických procesů,
 • výkon systému,
 • ovládání skladu – jaké IT systémy ve společnosti již existují a jaká by měla být integrace.

Automatizovaný systém skladování

Návrh skladovacího systému závisí především na specifikách uloženého zboží a požadované efektivitě skladování. Mezi nejvýznamnější inovace na trhu patří například:

 • řadové paletové regály obsluhované zakladačem,
 • paletové regály Nedcon Shuttle, taktéž obsluhované zakladačem,
 • regály Miniload typu Open Face, určené mimo jiné pro plastové kontejnery,
 • regály Miniload typu Beam Type, určené například pro skladování kartonů,
 • Multi-Shuttle regály,
 • či spádové regály obsluhované zakladačem.

Rozpočet a doba realizace

Před zahájením celého procesu návrhu stojí za zvážení jak dostupný rozpočet, tak doba implementace.

Je nutné brát v úvahu také fakt, že investice do automatizovaného skladu je nákladný proces, který výrazně převyšuje výdaje na nákup ručně ovládaných regálů. Implementace projektu automatizovaného skladu se pohybuje od 18 do 24 měsíců.

Naši inženýři provádějí řadu kontrolních procesů, analýzu zboží, identifikaci logistických problémů a stanovují termíny jednotlivých fází implementace.

Máte dotaz či zájem o nezávaznou nabídku? Kontaktujte nás!