Mezaniny NEDCON Sales umožňují:

  • jakékoli zatížení a adresně navržená konstrukce pro daný požadavek klienta
  • libovolný počet úrovní
  • použít zavětrování, které neblokuje prostor pod plošinou
  • navrhnout plošinu i v případě omezené nosnosti podlahy ve skladu
  • neomezené limity ohledně rozpětí rastru sloupů konstrukce

Mezaniny – skladová mezipatra – jsou nejlevnějším způsobem, jak zvýšit využitelný prostor ve skladové hale. Konstrukce plošiny na sloupech umožňuje libovolně využívat prostor na plošině i pod ní.

Skladovací mezipatro = vložené podlaží

Naše skladovací mezipatra (vložená podlaží nebo též mezaniny) jsou v souladu se stavebními normami, protipožárními předpisy, předpisy na ochranu zdraví při práci a s předpisy pojišťoven.

Pracovní podlaží – optimální skladové řešení

Jedno nebo víceúrovňové pracovní podlaží je nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak zvýšit využitelný prostor ve skladu. Skladová mezipatra, známé také jako vložená podlaží nebo mezaniny, jsou samonosné ocelové konstrukce sestávající se z nosníků, nejčastěji s tenkostěnným profilem, nesených na sloupech kotvených přímo do podlahy haly. Stabilita vložených podlaží je zajištěna systémem vyztužení. Podlahová plocha je pak obvykle vyrobena z ocelových roštů, vysoce pevné dřevotřískové desky nebo z ocelových podlahových panelů.

Nestandardní skladová mezipatra

NEDCON Sales je schopen navrhnout a vyrobit i nestandardní řešení mezipater pro Váš sklad. Získané zkušenosti a rozsáhlé znalosti nám umožňují nabízet a dodávat konstrukce i při velmi velkých rozestupech sloupů (8–12 m a více), konstrukce určené k přepravě a ke skladování velmi těžkých nákladů (i přes 1 000 kg / m²), a také systémy plošin s integrací výškových policových a paletových regálů.

Průmyslové skladové plošiny

Jsme schopni navrhnout průmyslové plošiny vhodné i pro stávající podlahu – to znamená vytvořit takovou konstrukci, kde bude bodové zatížení podlahy od konstrukčních sloupů omezeno na její únosnost, tím pádem nebude nutné nákladné zpevňování podlahy nebo lokální základy. Při každém projektu dbáme nejen na komfortní používání systému, ale i na estetické dokončení každého detailu.

Máte dotaz či zájem o nezávaznou nabídku? Kontaktujte nás!