Čím se odlišují spádové paletové regály NEDCON:

  • možnost nakonfigurovat FIFO-FEFO nebo LIFO systém (takzvaný push-back)
  • přizpůsobení rychlosti pojezdu palet v závislosti na hmotnosti a rozměru daného nákladu
  • výběr válečků pro specifické skladovací jednotky umožňuje optimalizovat systém a jeho cenu
  • dostupné válečky i pro vysoká zatížení (nad 1000 kg)
  • velké množství příslušenství

Spádové regály pro palety

Spádové paletové regály jsou systémem, ve kterém je skladovací jednotka uložena na mírně nakloněné válečkové dráze, která umožňuje gravitační pohyb. Toto řešení je vhodné pro skladování zboží s vysokou obrátkovostí.

Bezúdržbový spádový regál

Největší výhodou spádových regálů je fakt, že během své životnosti nevyžadují žádné dodatečné náklady. Díky využití gravitace a vlastní hmotnosti nákladu se palety pohybují bez nutnosti elektrického pohonu, což eliminuje náklady spojené s případným napájením regálového systému. Efektivní mechanismus spádového regálu zajišťuje bezproblémový provoz v systému FIFO (tzv. First In – First Out). Díky použití válečků nejnovější generace se zabudovanými brzdami je možné zajistit plně kontrolovanou rychlost každé palety bez ohledu na její hmotnost nebo materiál, ze kterého byla vyrobena.

 

 

 

 

Vybavení pro spádový paletový regál

Široká nabídka doplňkového vybavení umožňuje navrhnout systém, který splní veškeré vaše potřeby – jako například systémy mechanického nebo automatického uvolňování palet nebo přidání dalších separátorů pro velmi hluboké spádové kanály. Kromě toho jsme také schopni přizpůsobit brzdící a oddělovací systémy každému typu palet. Každý kanál může být vybaven bočním vedením palet, které zajišťuje jejich přesné umístění na vstupu a to i při manipulaci s paletami ve vysokých regálových konstrukcích.

Technická řešení pro průchodné regály

Jedním z těchto řešení je tzv. oddělovač, který zajišťuje oddělení první naložené jednotky od ostatních palet v kanálu umístěných za ní. Tímto způsobem je daná paleta k dispozici pro volné odebrání. Velkou výhodou tohoto oddělovače je jeho bezporuchový provoz a promyšlený design, který zabraňuje zablokování systému v případě nesprávně provedených operací.

Jsme schopni zajistit systém celistvých válců, dělených válců nebo systém na speciálně připravených kolejích, které jsou obsluhovány ručními paletovými vozíky.

NEDCON optimalizuje spádové paletové regály dle specifického nákladu

Spádové regály lze konfigurovat v systému FIFO (First In – First Out, první dovnitř – první ven) nebo v systému LIFO (Last In – First Out, poslední dovnitř – první ven, tzv. Push-back).

Podobně jako konstrukci spádového regálu lze individuálně optimalizovat i samotný systém válečků. NEDCON je schopný upravit jak rozměr a tuhost válečků, tak i rychlost spádu palety nastavením úhlu sklonu dle konkrétní nákladové jednotky.

Příkladem specifické realizace může být například efektivně fungující implementace spádových regálů, na kterých jsou uloženy giterboxy – nákladové jednotky s ocelovými nosiči, stojící na čtyřech velmi malých nohách.

 

Máte dotaz či zájem o nezávaznou nabídku? Kontaktujte nás!