Čím se odlišují regály NEDCON v automatizovaných skladech:

  • nemáme žádné limity pro výšku regálu nebo hmotnost palety
  • možnost navrhnout regál, který neomezuje pohyb v žádném směru
  • možnost navrhnout řešení na míru
  • spolupracujeme s vámi od fáze konceptu až po uvedení celého systému do provozu

Společnost NEDCON Sales provádí návrhy a instalace všech typů skladovacích systémů obsluhovaných automatizovanými zakladači. Tyto systémy vyžadují velmi přesný návrh a provedení.

Automatizované regály mohou optimalizovat i Váš sklad

Skladování palet s využitím automatizovaných zakladačů integrovaných do skladového systému WMS je stále běžnějším řešením, které významně zlepšuje logistické procesy ve skladech.

Automatizace dříve manuální obsluhy vysokozdvižným vozíkem urychluje proces skladování a manipulaci daného nákladu, snižuje možnost pochybení lidského faktoru a zvyšuje bezpečnost personálu při manipulaci ve vysokých regálech.

O modernizaci skladování, vybavení skladové jednotky a inteligentním skladu se dozvíte více na našem blogu.

Automatizované skladování palet je investice, která se s námi vyplatí

Jsme si vědomi, že automatizované regály mohou představovat značnou investici, avšak úspornost této investice se často projeví již ve střednědobém období, o čemž mimo jiné vypovídá stále rostoucí popularita automatizovaných skladovacích systémů.

Automatizované paletové regály představují pouze několik procent z celkové ceny projektu, je však třeba poznamenat, že ve srovnání s regály obsluhovanými vysokozdvižnými vozíky vyžadují preciznější návrh a implementaci. Kvalita provedení automatizovaných regálů výrazně ovlivňuje funkčnost zakladačů, kdy i malá konstrukční chyba či porucha při provozu mohou zapříčinit kolaps systému, tím pádem prodlevu ve výrobě a zbytečné zvýšení nákladů.

NEDCON Sales bere výše zmíněné faktory v úvahu a poskytuje regálové systémy nejvyšší kvality, vyráběné s ohledem na specifické požadavky zákazníka, které jsou v souladu se směrnicemi evropských a průmyslových standardů.

Pomůžeme vám plně implementovat automatizované regály – řešení, které zlepší logistické procesy

NEDCON Sales nabízí návrh a dodání všech typů regálů, které mají být obsluhovány v rámci automatizovaného skladování. Díky znalostem a zkušenostem našich specialistů společnost NEDCON Sales podporuje klienta v procesu investování do automatického skladovacího systému již ve fázi zpracování konceptu a průběžně ho provází až do konce projektu.

Systém je pokaždé optimalizován přímo pro dané skladové jednotky klienta a navrhneme jej pro jakýkoli zakladač.

Při poskytování nestandardních řešení jsme vždy otevřeni spolupráci. V minulosti jsme například realizovali projekt, kde jsou automatizované řadové a konzolové regály ovládány zakladačem, který se pohybuje pod střešní konstrukcí haly.

Máte dotaz či zájem o nezávaznou nabídku? Kontaktujte nás!