Drony ve skladech? Proč ne!

8 května 2024
Romana Lásková

Drony ve skladech? Proč ne!

Romana Lásková
08.05.2024

Používání dronů se stalo běžnou součástí našeho života. Tato zařízení mají obrovský potenciál i pro použití v logistických procesech a jsou proto stále častěji používána společnostmi, které hledají inovativní řešení vedoucí ke zvýšení efektivity.

Využití dronů v různých oblastech života roste

Drony se staly důležitým prvkem v mnoha oblastech života. Díky jejich všestrannosti a schopnosti plnit úkoly v obtížných podmínkách se stále častěji využívají v mnoha průmyslových odvětvích a oborech, jako např:

  • záchranářství a ochrana obyvatel
  • zemědělství
  • kontroly a monitoring infrastruktury
  • fotografický a filmový průmysl
  • ochrana životního prostředí a vědecký výzkum
  • logistika


Drony v logistice – novodobý fenomén

Drony hrají v logistice a skladovém hospodářství stále důležitější roli. Jejich hlavní výhodou je schopnost pohybovat se téměř v jakémkoli prostoru, což jim umožňuje rychle se dostat do těžko přístupných míst – uvnitř i vně skladů. Díky možnostem ovládání na dálku nebo pomocí mobilní aplikace jsou univerzálním nástrojem pro nejrůznější úkoly.

Drony v logistice můžeme využít k monitorování skladů, monitoringu infrastruktury nebo jako pomůcku při inventarizaci a urychlení procesů. Drony vybavené pokročilými senzory, kamerami a technologií GPS mohou přesně určit polohu objektů ve skladu a přenášet data v reálném čase. Schopnost shromažďovat a přenášet informace je klíčová pro efektivitu a přesnost logistických procesů.

Drony v logistice mohou také podporovat systémy řízení skladů (WMS), které se integrují se softwarem pro sledování skladových zásob a toku zboží. Můžeme je tedy využít i k automatizaci některých úkolů, např. ke skenování čárových kódů nebo identifikaci výrobků v regálech.

Důležitým aspektem využití dronů je také jejich flexibilita – změnou vybavení nebo softwaru je lze použít v různých situacích. Jako příklad uvádíme možnost vybavení dronu termokamerou pro detekci teplotních anomálií, nebo optikou umožňující vytvářet přesné mapy skladů.


Použití dronů ve skladech – výhody

Výhody použití dronů oceníme zejména v situacích, kdy tradiční metody kontroly a řízení zásob mohou být časově náročné, neekonomické nebo rizikové z hlediska bezpečnosti práce.

Nejčastěji se drony ve skladech využívají  jako pomoc při inventarizaci. Díky své téměř neomezené flexibilitě se mohou pohybovat podél regálů a dostat se do míst, která jsou pro zaměstnance hůře dostupná nebo vyžadují použití specializovaného vybavení. Drony vybavené kamerami a senzory mohou rychle skenovat čárové kódy nebo RFID, což výrazně urychluje proces inventury. Efektivně tak využívají čas a minimalizují chyby, které mohou vzniknout při ručním skenování zásob.

Drony se používají také ke kontrole regálů a skladové infrastruktury – tato zařízení se mohou pohybovat podél regálů a zjišťovat poškození nebo místa vyžadující opravu. Schopnost provádět rychlé a přesné kontroly pomáhá předcházet prostojům a ohrožení bezpečnosti práce. Drony navíc mohou monitorovat teplotu a vlhkost ve skladu, takže můžete rychleji reagovat na případné problémy, jako je přehřátí zařízení nebo možné poškození zboží vlhkostí.

Drony ve skladovacích prostorách můžeme využít také pro kontrolu bezpečnosti. Drony vybavené kamerami s vysokým rozlišením a snímači pohybu mohou rychle monitorovat konkrétní oblasti skladů a zajistit tak dodatečnou bezpečnost zaměstnanců i zboží. V případě zjištění podezřelé aktivity okamžitě předají informace na odpovědným pracovníkům, kteří neprodleně zajistí nápravu.


Provoz dronů ve skladu

Přestože drony nabízejí ve skladování a logistice mnoho výhod, existují také omezení, která je třeba zvážit před zavedením této techniky. Komerční využití dronů podléhá předpisům, které určují, kde a za jakých podmínek lze drony používat – v případě skladů je nutné zajistit, aby provoz dronů byl v souladu s platnými předpisy. V praxi to může znamenat nutnost získat povolení, provést školení operátorů a splnit určité bezpečnostní standardy.

Školení operátorů dronů se netýká pouze právních otázek. Operátoři musí mít potřebné dovednosti a znalosti k bezpečnému ovládání zařízení a analýze shromážděných dat. Potřeba školení a certifikace může zvednout celkové náklady spojené s nasazením dronů, což je třeba zohlednit při plánování rozpočtu.

Posledním klíčovým faktorem, na který je třeba pamatovat, je výběr vhodné třídy dronu. Drony používané v logistice musí být navrženy a vybaveny tak, aby vyhovovaly specifickým podmínkám prostředí – prach, vlhkost, extrémní teploty… Vybraný model dronu by navíc měl mít dostatečný výkon a kapacitu baterie pro provádění operací po dlouhou dobu bez nutnosti častého nabíjení.

Využití dronů ve skladových procesech přináší mnoho výhod, ale vyžaduje také profesionální plánování s ohledem na specifika použití této techniky.


Máte dotaz?