Navrhování skladů – jaké vybavení stojí za zvážení?

6 června 2020
Martin Mlejnek

Návrh skladu je velmi komplikovaný proces, který začíná dlouho předtím, než se rozhodne o faktické investici. Při započetí projektu je třeba vzít v úvahu celou řadu parametrů, jako například:

 • jaké jednotky mají být na skladě?
 • jaké množství jednotek má být uloženo?
 • jaké operace mají být ve skladu prováděny?
 • jaká je požadovaná rychlost provozu?

V závislosti na výše uvedených údajích je vybráno vybavení skladů, zejména skladové regály.

Navrhování skladů – jaké vybavení stojí za zvážení?

Martin Mlejnek
06.06.2020

Návrh skladu je velmi komplikovaný proces, který začíná dlouho předtím, než se rozhodne o faktické investici. Při započetí projektu je třeba vzít v úvahu celou řadu parametrů, jako například:

 • jaké jednotky mají být na skladě?
 • jaké množství jednotek má být uloženo?
 • jaké operace mají být ve skladu prováděny?
 • jaká je požadovaná rychlost provozu?

V závislosti na výše uvedených údajích je vybráno vybavení skladů, zejména skladové regály.

Projektování skladů – varianty provozu

Zodpovězení výše uvedených otázek nám pomůže určit, která varianta provozu skladu bude tou nejvhodnější. Tou může být například:

 1. nízká rychlost práce a skladování malého množství materiálu
 2. nízká rychlost práce a skladování velkého množství materiálu
 3. vysoká pracovní rychlost a skladování malého množství materiálu
 4. vysoká pracovní rychlost a skladování velkého množství materiálu

Projektování skladů – vybavení pro každý provoz

Vytvoření skladu pro první výše uvedenou variantu nebude příliš finančně náročným řešením. Jednoduché operace, jako je příjem nebo výdej zboží, se zde provádějí pomocí čelních nebo bočních vysokozdvižných vozíků, kdy je zboží ukládáno na paletové regály. K tomuto typu provozu skladu není potřeba obzvláště vysoká hala, což výrazně snižuje náklady na celou investici.

Třetí výše uvedená varianta provozu skladu může být založena na řešeních varianty první, v tomto případě by však měl být zaveden podpůrný IT systém (např. WMS) spolu s vytvořením efektivně fungující vychystávací zóny.

dsc_9862-jpg Navrhování skladů – jaké vybavení stojí za zvážení?
Foto 1. Paletové regály Nedcon

U druhé varianty skladu stojí za zvážení investice do systémového vozíku VNA nebo zakladače palet, díky nimž lze skladovat více jednotek zboží na menší ploše. Při implementaci těchto řešení zároveň doporučujeme investovat do vyšší haly.

V případech jako je tento je nutno brát v potaz vysokou návratnost celkové investice a také to, že investice do vyšší haly nabízí prostor k budoucí expanzi.

20160304_112333-jpg-576x1024 Navrhování skladů – jaké vybavení stojí za zvážení?
Foto 2. Zakladač pro palety v regálech Nedcon
20150618_140933-jpg-576x1024 Navrhování skladů – jaké vybavení stojí za zvážení?
Foto 3. Paletové regály Nedcon pro systémový vozík

Pokud Váš sklad splňuje poslední, čtvrtou variantu provozu, jedná se o vytvoření velkého a efektivního logistického centra. V tomto případě je rozumné najmout si již v rané fázi integrátora, který je schopen popsat probíhající skladové procesy a vytvořit IT systém pro řízení práce v novém skladu. V takových centrech se obvykle kombinuje několik systémů pro skladování materiálu (např. s ​​dopravníkovým systémem) a samotný sklad je systematicky rozdělen do zón dle konkrétních činností – například vychystávání, výdej, příjem či kontrola kvality. Je nutné brát na vědomí, že proto aby sklad pojmul veškeré zmíněné zóny a zařízení, je zapotřebí dostatečně velkého skladového objektu.

dsc_0793-jpg-1024x680 Navrhování skladů – jaké vybavení stojí za zvážení?
Foto 4. Spádové a paletové regály (na pozadí) spojené dopravníkovým systémem
dsc_0776-jpg-1024x681 Navrhování skladů – jaké vybavení stojí za zvážení?
Foto 5. Sorter ve vychystávací zóně a spádové regály v pozadí

Projektování skladů – bezpečnost V každé budově by měla být použita odpovídající protipožární ochrana v přímé závislosti na skladovaném materiálu a skladovacím systému. Požární ochrana skladů a jejich zařízení je navržena podle tří nejpopulárnějších standardů: NFPA13, FM Global a VdS. Bez odpovídající požární ochrany jsou zaměstnanci vystaveni bezprostřednímu nebezpečí a společnost navíc nemusí získat investiční pojištění.

Nejčastěji je sklad navržen dle standardu NFPA. V tomto případě je však nutno mít na paměti, že tento standard nepokrývá veškeré situace, které se vyskytují ve skladech. Z toho důvodu je vybavení Nedcon přizpůsobeno výše uvedeným standardům přímo specialisty v oblasti požární ochrany.

Společnost NEDCON Sales přizpůsobuje všechny své systémy požadavkům výše uvedených standardů a jde nad rámec standardní nabídky regálů. Níže uvádíme několik fotografií regálových systémů jejichž konstrukce je přizpůsobena standardům požární ochrany.

dsc_0233-jpg-1024x681 Navrhování skladů – jaké vybavení stojí za zvážení?
Foto 6. Nedcon miniload regály se sprinklerovými systémy kompatibilními s NFPA13
20140521_105811-jpg-1024x576 Navrhování skladů – jaké vybavení stojí za zvážení?
Foto 7. Nepropustné plechové kouřové nebo tepelné bariéry u paletových regálů Nedcon
img_7035-jpg-1024x730 Navrhování skladů – jaké vybavení stojí za zvážení?
Foto 8. Paletové regály Nedcon se zvětšenými vzdálenostmi mezi paletami dle standardu NFPA

Zůstaňme u tématu požární ochrany – pokud plánujete skladovat hořlavé nebo výbušné materiály, Váš sklad by měl disponovat oddělenou zónou ADR, která bude chráněna proti nekontrolovanému šíření potenciálního požáru. Níže jsou fotografie z implementace regálových systémů Nedcon Sales v zónách ADR.

20170818_143620-jpg-1024x577 Navrhování skladů – jaké vybavení stojí za zvážení?
Foto 9. Regály Nedcon s oplocením a oplechováním vytvářející zónu ADR

Doufáme, že jsme Vás alespoň z části seznámili se složitou problematikou skladového designu. Dobře víme, že precizní návrh skladu již v rané fázi procesu zajistí eliminaci případných nesrovnalostí či „překvapení” při implementaci projektu. Pro více informací a profesionální pomoc s návrhem skladu kontaktujte specialisty NEDCON Sales pomocí formuláře níže či v sekci kontakty.


Máte dotaz?