Rychlost je klíčovým faktorem v moderních skladech e-commerce

12 ledna 2024
Romana Lásková

Rychlost je klíčovým faktorem v moderních skladech e-commerce

Romana Lásková
12.01.2024

Rychlé a efektivní doručování zakázek se stalo hlavním faktorem úspěchu elektronického obchodu. Spotřebitel očekává, že jeho objednávka bude doručena v nejkratším možném termínu a pro něho co nejkomfortněji. To tedy nutí dodavatele neustále zlepšovat a inovovat stávající logistické operace, aby splnili rostoucí očekávání trhu. Sklady a logistická centra se tak musí přizpůsobit konkrétním modelům způsobu doručování.

Expresní doručení

Model expresního doručení reaguje na potřebu zákazníků na co nejrychlejší doručení objednaného zboží. V podstatě  zákazníci očekávají, že jejich objednávky budou doručeny téměř okamžitě po zadání online objednávky. Aby byl tento požadavek splněn, musí být skladové procesy nejen rychlé, ale také vysoce flexibilní.
Klíčovým faktorem podporujícím rychlost a flexibilitu je automatizace skladových procesů. Tento proces je založen mimo jiné na využití pokročilých technologií, jako jsou vychystávací roboty a automatizované dopravníky. To umožňuje rychlejší zpracování objednávek a minimalizuje riziko chyb. Efektivnějšího řízení zásob a lepší organizace produktů lze dosáhnout i instalací skladových mezipater – mezaninů, které nabídnou větší skladovací prostor.
Dalším důležitým prvkem je škálovatelnost skladů. S rostoucí poptávkou expresního doručení musí být sklady připraveny rychle přizpůsobit svůj prostor a provozní možnosti. Snadné přizpůsobení měnícím se potřebám umožňují modulární police nebo flexibilní skladovací systémy.
Pro udržení kontinuity dodávek se také vyplatí investovat do sledování zásob v reálném čase. Systémy řízení skladu (WMS) umožňují sledovat stav zásob a zajistit, aby byly všechny objednávky vyřízeny bez prodlení. Dodavatel je pak schopen rychle reagovat na měnící se poptávku a zajistit, aby nejžádanější produkty byly vždy dostupné.
Důležitou roli hraje také vhodná organizace úložného prostoru. To usnadňuje rychlý přístup k produktům a jejich efektivní kompletaci. Řešení, jako je funkční značení skladových prostor a využití technologie pro sledování umístění produktů, mohou výrazně zkrátit čas potřebný k přípravě objednávky k expedici.

 

Doručení ve stejný den

Doručení zboží ten samý den je dalším expresní způsobem dodání. Zákazníkům poskytuje pohodlí a rychlost, kterou očekávají. Tento model dodávek však vyžaduje nejen bleskovou přepravu, ale také výjimečně přesné zpracování objednávek.
Klíčem k úspěchu je bezchybný systém správy objednávek. Tyto systémy musí být vybaveny algoritmy, které upřednostňují objednávky, aby bylo zajištěno, že ty s příslibem doručení téhož dne budou expedovány jako první. Optimalizace procesů vychystávání, včetně použití automatizovaných dopravníků a pokročilých skenovacích systémů, může výrazně urychlit přípravu objednávek k expedici.
Neméně důležitým faktorem je umístění skladů na strategických místech – blízko velkých městských aglomerací nebo dopravních uzlů může výrazně zkrátit dodací lhůty. Díky tomu mohou být i pozdně zadané objednávky doručeny zákazníkům během několika hodin.
Dalším nesmírně důležitým prvkem je optimalizace doručovacích tras. Efektivní plánování tras a používání pokročilých nástrojů pro správu vozového parku může minimalizovat čas dodací lhůty a zvýšit efektivitu. Moderní systémy GPS a software pro řízení logistiky umožňují úpravu tras v reakci na měnící se dopravní podmínky.
I když je doručení ve stejný den extrémně náročné, nabízí dodavatelům šanci vyniknout nad konkurencí. Výše popsaná řešení mohou pomoci skladům efektivně implementovat skladové procesy, zvýšit spokojenost zákazníků a vybudovat jejich dlouhodobou loajalitu.

 

Předplatné a opakované doručování

Tento model nabízí zákazníkům pravidelné dodávky jejich oblíbených produktů. V případě e-commerce skladů vyžaduje tento způsob doručování nejen precizní logistiku, ale také schopnost predikce a dlouhodobého plánování.
Aby byl model předplatného správně implementován, je nutné zavést vhodný systém řízení periodického doručování, který je pro efektivní fungování tohoto modelu zásadní. Musí zajistit nejen automatizaci objednávkového procesu, ale také umožnit snadnou správu změn v odběrech, jako je úprava frekvence dodávek nebo úprava aktuálního výběru produktů. Tyto systémy umožňují zachovat kontinuitu dodávek a minimalizovat možné chyby.
Dalším klíčovým aspektem je optimalizace procesů vychystávání objednávek. V modelu předplatného, kde jsou objednávky pravidelné a často obsahují stejné produkty, lze zvýšit efektivitu vychystávání objednávek pomocí vyhrazených zón ve skladu pro nejoblíbenější produkty předplatného. Navíc použití automatizovaných systémů třídění a balení může výrazně urychlit proces přípravy objednávky.
Důležitým prvkem zlepšení procesu ukládání je přidělení vyhrazeného prostoru pro produkty z modelu předplatného. To umožňuje lepší správu zásob a rychlejší zpracování pravidelných objednávek. Sklady mohou používat speciální regály nebo skladová mezipatra k efektivnímu využití prostoru a organizaci produktů z předplatného.
Správa zásob v modelu předplatného vyžaduje zvláštní pozornost. Sklady musí udržovat odpovídající úrovně zásob, aby mohly plnit pravidelné dodávky, což vyžaduje přesné předpovídání a monitorování poptávky. Pokročilé analytické nástroje a systémy WMS mohou pomoci předvídat nákupní trendy a zajistit vhodnou dostupnost produktů.

 

Doručení ve večerních hodinách a o víkendech

Doručování ve večerních hodinách a o víkendech splňuje rostoucí očekávání zákazníků internetových obchodů, kteří hledají větší flexibilitu a pohodlí. Tento model dodávek vyžaduje, aby sklady specificky organizovaly své aktivity a přizpůsobily se neobvyklé pracovní době. Musí používat flexibilní rozvrhy, aby vyřizovaly objednávky v nestandardních časech, jako jsou večery a víkendy. Vyžaduje také vhodné plánování pracovních změn a dostupnost zaměstnanců. K tomu jsou využívány pokročilé systémy řízení lidských zdrojů a systémy monitorování dostupnosti zaměstnanců, které umožňují efektivní rotaci personálu a zajišťují kontinuitu práce. Výsledkem je rychlá reakce na personální potřeby v situacích, kdy neočekávané zakázky vyžadují dodatečné zdroje. Tato řešení také pomáhají při optimalizaci mzdových nákladů a umožňují flexibilní přizpůsobení pracovní síly aktuálním potřebám skladu.
Důležitou roli hraje také schopnost rychle modernizovat provozní procesy. Majitelé skladů musí zajistit, aby všechny operace, od příjmu zboží až po vychystávání, byly navrženy tak, aby vyhovovaly nepřetržitému provozu. To může vyžadovat použití dodatečného osvětlení nebo bezpečnostních opatření k ochraně zaměstnanců i samotného zboží.

 

Přizpůsobení skladů výše uvedeným modelům dodávek v odvětví e-commerce je nejen nutností, ale také příležitostí pro inovace a růst. Tato řešení mohou významně ovlivnit spokojenost zákazníků a provozní efektivitu. Investice do automatizace, inteligentních systémů řízení zásob a strategického plánování usnadňují splnění výše uvedených výzev a otevírají cestu ke konkurenční výhodě na trhu.

 


Máte dotaz?