Skladování v obranném průmyslu

5 dubna 2024
Romana Lásková

Skladování v obranném průmyslu

Romana Lásková
05.04.2024

Současné geopolitické změny mají velký podíl na technologické transformaci obranného průmyslu – od výroby až po skladování zbraní, střeliva a nebezpečných materiálů. Toto odvětví je natolik specifické, že vyžaduje nejen použití nejnovějších technologií, ale také důkladné porozumění logistickým a skladovým procesům.

Skladování nebezpečných materiálů v obranném sektoru vyžaduje řešení, která jdou nad rámec standardních logistických operací. Striktní právní předpisy týkající se skladování zbraní, střeliva a nebezpečných materiálů chrání nejen bezpečnost státu, ale také personál a v neposlední řadě i životní prostředí. V praxi to znamená, že každý aspekt moderních skladových řešení pro obranný sektor – od návrhu až po každodenní provoz – musí být pečlivě naplánován a realizován s nejvyšší přesností.

 

Jaká kritéria musí skladové systémy splňovat:

 1. Kontrola přístupu a zabezpečení

V oblasti skladování zbraní a vojenského materiálu je klíčovým faktorem kontrola přístupu k uskladněným materiálům. Bezpečnostní systémy v moderních skladových řešeních musí zajistit, aby k citlivým zdrojům měly přístup pouze oprávněné osoby. Tento požadavek zahrnuje implementaci pokročilých identifikačních a autorizačních systémů, které mohou také sledovat a zaznamenávat pohyb materiálu a personálu.

 1. Stabilita podmínek prostředí

Skladování nebezpečných materiálů vyžaduje dodržování postupů, které zabrání jejich poškození. Klíčovými faktory jsou také regulace teploty a vlhkosti – zejména pro dlouhodobé skladování munice a citlivých elektronických součástek. Případné změny podmínek mohou nejen poškodit materiály, ale také zvýšit riziko samovznícení nebo jiných nebezpečných chemických reakcí. Z těchto důvodů je tedy důležité udržovat stabilní podmínky prostředí.

 1. Správa omezeného prostoru

Skladovací prostory obranného průmyslu často potřebují pojmout velké objemy materiálů způsobem, který maximalizuje dostupnost a provozní efektivitu při dodržení přísných bezpečnostních požadavků. Toho je možné dosáhnout jedině při použití inteligentních a moderních skladových řešení, která umožňují flexibilní konfiguraci prostoru.

 1. Splnění přísných norem

Každá část procesu skladování v obranném průmyslu musí splňovat přísné předpisy – od výstavby skladových budov, přes protipožární systémy až po evakuační plány. Složitost těchto činností vyžaduje neustálé sledování změn předpisů a úprav provozních postupů, aby byla zajištěna trvalá bezpečnost.

 

Aspekty bezpečného skladování

Vytvoření projektu skladu zbraní, střeliva a nebezpečných materiálů vyžaduje odborné znalosti na vysoké úrovni. Vhodné skladovací systémy a logistické operace chrání skladované jednotky před fyzickým poškozením a poskytují ochranu před vlivy prostředí. Mezi faktory, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost, patří:

 • Kontrola podmínek prostředí, včetně regulace vlhkosti a teploty.
  Klimatizační systémy a odvlhčovače jsou nezbytné pro udržení optimálních podmínek, které zabraňují korozi a degradaci materiálů a poškození elektronických součástek v důsledku kolísání teploty a vlhkosti.
 • Požární bezpečnost a ochrana proti výbuchům pomocí pokročilých systémů detekce a hašení požáru.
  Tyto systémy musí být navrženy pro práci ve ztížených podmínkách. Kromě toho používání vhodných kontejnerů a třídění materiálů podle míry ohrožení pomáhá minimalizovat riziko a potenciální důsledky nežádoucích událostí.
 • Ochrana před vstupem neoprávněných osob.
  Instalace pokročilých bezpečnostních systémů, jako je videomonitoring, poplašné systémy a kontrola přístupu na základě biometrie nebo přístupových karet, je základním předpokladem. Tyto systémy zajišťují přístup k citlivým materiálům pouze pro oprávněné osoby.
 • Implementace automatizace a pokročilých technologií.
  Jejich začlenění hraje klíčovou roli při zvyšování bezpečnosti skladů – moderní systémy řízení skladu (WMS) umožňují přesné sledování zdrojů, řízení zásob v reálném čase a automatizaci mnoha skladových procesů. Zvyšuje se tak provozní efektivita a dochází k výrazné eliminaci lidských chyb.

Zohledněním všech výše uvedených faktorů v projektu bude zajištěno, že nedojde k degradaci skladovaných materiálů. NEDCON Sales nabízí řešení, která podporují nejvyšší standardy bezpečnosti a účinnosti při skladování munice a citlivých materiálů.

 

Specialisté NEDCON Sales rozumí potřebám tohoto náročného odvětví. Nabízíme širokou škálu konstrukcí, klademe důraz na individuální přístup k projektům a poskytujeme řešení, která nejen maximalizují dostupný prostor, ale také zvyšují bezpečnost a provozní efektivitu.
Jednou z největších výhod skladových řešení nabízených společností NEDCON Sales je jejich adaptabilita a modulární design. Regálové systémy Nedcon lze snadno překonfigurovat a přizpůsobit měnícím se potřebám a požadavkům na skladování, což umožňuje flexibilní správu prostoru a zdrojů.

 


Máte dotaz?