Školení operátorů skladu v době automatizace: Jak připravit tým na práci s novými technologiemi?

4 července 2024
Romana Lásková

Školení operátorů skladu v době automatizace: Jak připravit tým na práci s novými technologiemi?

Romana Lásková
04.07.2024

Automatizace ve skladech se stává nedílnou součástí moderního řízení logistiky. Zavádění nových technologií může výrazně zvýšit efektivitu skladových operací a zároveň snížit náklady a minimalizovat riziko chyb. Klíčovým aspektem v tomto procesu je však vhodné školení operátorů skladu, které umožní plně využít potenciál moderních skladových řešení. Aby bylo možné úspěšně zavést automatizaci ve skladu, je třeba tým na práci s novými technologiemi připravit.

 

Proč je automatizace skladů důležitá?

Automatizace skladů přináší revoluční změny ve fungování logistiky. Logistické operace jsou efektivnější, přesnější a ziskovější. Zavedení moderních skladových řešení, jako jsou skladové roboty, pokročilé systémy řízení skladu (WMS) a automatické regály, umožňuje výrazné zlepšení logistických procesů.

Skladové roboty

Tato zařízení patří mezi nejviditelnější novinky v této oblasti. Autonomní vysokozdvižné vozíky a transportní roboty se pohybují po skladu nezávisle a přemisťují zboží z jednoho místa na druhé. Taková řešení minimalizují riziko nehod, snižují mzdové náklady a zvyšují rychlost vyřízení objednávky.

Warehouse Management Systems (WMS)

WMS je dalším klíčovým nástrojem v automatizaci skladů. Díky pokročilým algoritmům umožňují tyto systémy optimalizaci skladových prostor, sledování zboží v reálném čase a automatizaci procesů zásob. Umožňují také přesné plánování a monitorování operací, což se promítá do lepší kontroly úrovně zásob a rychlejšího plnění objednávek.

Automatické regály

Tyto konstrukce umožňují maximální využití dostupného skladovacího prostoru – jsou navrženy tak, aby se zboží dalo automaticky přesouvat na regálech. Tím se výrazně zvyšuje efektivita skladování. Jedním z příkladů takových systémů jsou karuselové regály, které umožňují rychlý přístup k uloženým produktům a minimalizují čas potřebný k dokončení objednávek.

Automatizace skladů přispívá ke zvýšení provozní efektivity, umožňuje rychlejší plnění objednávek a zkracuje dobu potřebnou k provádění rutinních úkolů. Tato investice také minimalizuje riziko lidské chyby, které je klíčové pro udržení vysoké kvality služeb a přesnosti skladových operací. Tyto faktory mají přímý dopad na efektivitu, náklady a konkurenceschopnost společnosti, což z ní činí klíčový prvek moderních logistických operací.

 

Nové technologie – nové výzvy

Navzdory četným výhodám automatizace skladu je zavádění nových technologií spojeno s řadou výzev, které mohou brzdit proces jejich implementace. Jedním z nejčastějších problémů je odpor zaměstnanců ke změnám. Zaměstnanci se často obávají, že automatizace může ohrozit jejich pracovní místo, což vede k neochotě akceptovat nová řešení a technologie. Strach ze ztráty zaměstnání a nejistota ohledně budoucnosti mohou způsobit stres a snížit motivaci učit se novým dovednostem.
Další výzvou je potřeba řádné přípravy a vzdělávání. Zavádění pokročilých technologií vyžaduje od zaměstnanců nové dovednosti – školení skladníků musí být dobře naplánováno a přizpůsobeno úrovni znalostí a dovedností zaměstnanců.
Nelze zapomenout ani na problémy spojené s náklady na zavádění nových technologií. Počáteční investice do moderních skladových řešení mohou být značné a to může být pro řadu firem, zejména menších, bariérou. Tyto náklady zahrnují nejen nákup hardwaru a softwaru, ale také náklady spojené se školením zaměstnanců a případným přerušením provozní činnosti ve fázi implementace.

 

Klíčové kroky pro efektivní školení operátorů

Aby bylo školení skladníků efektivní, musí obsahovat několik klíčových prvků, které zaměstnancům poskytnou potřebné znalosti a dovednosti pro práci s moderními technologiemi. Mezi tyto prvky patří:

  1. Posouzení potřeb školení

Před zahájením jakéhokoli školicího programu by mělo být provedeno důkladné posouzení potřeb školení. To určuje specifické dovednosti a znalosti, které zaměstnanci potřebují získat. Hodnocení může zahrnovat průzkumy, rozhovory se zaměstnanci a analýzu současných skladových procesů a technologií.

  1. Personalizace školení

Školení by mělo být přizpůsobeno úrovni zkušeností a roli každého zaměstnance. Noví zaměstnanci budou potřebovat úvod do obsluhy zařízení a bezpečnosti, zatímco zkušenější zaměstnanci mohou vyžadovat pokročilé školení v oblasti WMS provozu nebo programování skladových robotů.

  1. Různé tréninkové metody

Školení skladníků by mělo využívat různé výukové metody, aby bylo efektivní. Tradiční přednášky mohou být doplněny praktickými workshopy, počítačovými simulacemi, e-learningem a školeními na bázi virtuální reality (VR) a rozšířené reality (AR). Využití technologií VR a AR umožňuje realistické simulace, které pomáhají zaměstnancům získat praktické dovednosti v bezpečném prostředí.

  1. Praktická cvičení a workshopy

Praktické hodiny ukazují, jak nové technologie fungují v reálném životě. Zaměstnanci by měli mít přímý kontakt s novými zařízeními a systémy, což jim umožní lépe porozumět jejich obsluze a údržbě. Taková školení by měla zahrnovat praktická cvičení se skladovými roboty, systémy WMS a automatizovanými regály.

  1. Pravidelná školení

Technologie skladů se rychle vyvíjí – je důležité, aby školení bylo pravidelně aktualizováno. Zaměstnanci by měli mít přístup k průběžnému školení, aby byli informováni o nových technologiích a osvědčených postupech v oboru.

  1. Hodnocení a zpětná vazba

Hodnocení efektivity školení slouží jako zpětná vazba pro jeho případné zlepšení nebo úpravu. Společnosti by měly pravidelně sledovat pokrok zaměstnanců a shromažďovat jejich názory na poskytnuté školení. Zpětná vazba od účastníků umožňuje určit oblasti vyžadující zlepšení a přizpůsobit vzdělávací programy skutečným potřebám zaměstnanců.

  1. Školení bezpečnosti

Zavádění nových technologií s sebou nese i nová rizika. Školení by proto mělo zahrnovat i oblasti související s bezpečností práce. Zaměstnanci si musí být vědomi potenciálních hrozeb a znát bezpečnostní postupy, které minimalizují riziko nehod.

Příklady školicích programů mohou obsahovat pokročilé školení skladové robotiky, které se zaměřuje na programování a údržbu skladových robotů, jejich integraci s jinými skladovými systémy a optimalizaci výkonu robotů. Dalším školením může být technologie RFID, která pokrývá principy provozu, instalace a řízení systémů umožňujících automatické sledování zboží.

 

Jaké tréninkové systémy fungují nejlépe?

V éře vyspělých technologií může být školení ve skladech mnohem efektivnější a poutavější. Inovativní metody umožňují zaměstnancům získat praktické dovednosti v reálných podmínkách, což urychluje proces adaptace na nové technologie. Mezi nejdůležitější moderní tréninkové systémy patří:

Využití technologií VR a AR

Virtuální realita (VR) a rozšířená realita (AR) jsou nástroje, které zásadně mění způsob, jakým je trénink prováděn. VR umožňuje simulaci reálných pracovních podmínek ve virtuálním prostředí a umožňuje pracovníkům bezpečně cvičit skladové operace, jako je obsluha robotů nebo WMS systémů, bez rizika poškození nebo nehod. AR umožňuje, aby digitální informace byly přeneseny do skutečného prostředí a školení tedy probíhá v reálném čase prostřednictvím pokynů k obsluze strojů nebo bezpečnostních pokynů.

Internetová školení a online moduly

E-learning se stává stále populárnějším způsobem poskytování školení díky své flexibilitě a dostupnosti. Zaměstnanci se mohou učit nezávisle na ostatních účastnících kurzu a na svém pracovišti. To je velkou výhodou ve firmách se směnným provozem. Online moduly mohou zahrnovat interaktivní kurzy, kvízy, instruktážní videa a simulace, které pomáhají zaměstnancům pochopit a osvojit si nové znalosti atraktivnějším způsobem.

Školení za pomoci mobilních zařízení

Moderní tréninky stále častěji probíhají na mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony a tablety. Mobilní školení umožňuje zaměstnancům přístup ke školicím materiálům odkudkoli a kdykoli, což je zvláště výhodné v rušných provozech. Mobilní aplikace mohou nabídnout rozmanitý obsah, od instruktážních videí až po interaktivní simulace, což zvyšuje zapojení a motivaci k učení.

 

Moderní školicí systémy nabízejí široké možnosti efektivního školení skladníků. Díky nim mohou zaměstnanci získat praktické dovednosti v reálných podmínkách přizpůsobených jejich individuálním potřebám, a tedy výrazně urychlit proces adaptace na nové technologie a zvýšit provozní efektivitu skladu.


Máte dotaz?