Umělá inteligence ve skladových procesech

26 června 2024
Romana Lásková

Umělá inteligence ve skladových procesech

Romana Lásková
26.06.2024

Technologické inovace významně ovlivňují vývoj logistiky a skladovacích procesů a bylo jen otázkou času, kdy se do logistických a skladovacích procesů zapojí i umělá inteligence. S jejím využitím se logistická centra stávají efektivnějšími při současném snížení nákladů, zlepšení jejich řízení a zvýšení bezpečnosti.
Jak tedy efektivně integrovat schopnosti umělé inteligence se stávajícími technologiemi, aby vyhovovaly rostoucím požadavkům trhu a poskytovaly zákazníkům nejvyšší úroveň služeb?

 

Uplatnění AI v logistice není utopie

Umělá inteligence v logistice není vzdálená budoucnost. Tuto technologii využívají dodavatelské řetězce už dnes. Pomocí AI mohou společnosti efektivněji automatizovat skladové procesy, optimalizovat pracovní postupy a zvýšit celkovou provozní efektivitu.
Jednou z hlavních oblastí, ve které se používá AI, je predikce potřeb zásobování. Pomocí pokročilých algoritmů jsou nástroje schopny předvídat poptávku po jednotlivých produktech s nebývalou přesností. Tato funkce umožňuje skladům lépe řídit zásoby, minimalizovat náklady na skladování a snížit riziko zastarávání produktů.
Kromě prognóz hraje umělá inteligence v logistice klíčovou roli mimo jiné při optimalizaci tras dodávek. Tyto systémy analyzují stovky dat o stavu vozovky, počasí a dalších vnějších faktorech, což umožňuje řidičům vybrat si nejefektivnější trasu. Tento proces se projevuje nejen ve zkrácení dodacích lhůt, ale také ve snížení spotřeby paliva a emisí výfukových plynů, čímž podporuje ekologické aspekty provozu společnosti.
Automatizace logistických procesů pomocí robotů a dronů je dalším příkladem využití AI v logistice . Roboty schopné samostatného pohybu po skladu dokážou provádět inventuru a nakládat a vykládat zboží, což tyto procesy výrazně urychluje a zároveň snižuje riziko chyb způsobené lidským faktorem.

 

Transformace skladových procesů pomocí umělé inteligence

Téměř neomezený potenciál umělé inteligence se využívá v mnoha oblastech každodenní práce. Některé ze způsobů využití umělé inteligence v logistice zahrnují:

 • Automatické třídící systémy
  Jednou z klíčových aplikací AI ve skladu je schopnost automatizovat proces třídění. Díky propojení s pokročilými systémy vidění umožňuje umělá inteligence rychlou a přesnou kategorizaci zboží na základě velikosti, tvaru, hmotnosti a dokonce i barvy. Proces třídění prováděný pomocí technologie AI je nejen rychlejší, ale také nákladově efektivnější, protože minimalizuje potřebu lidského zásahu a snižuje pravděpodobnost chyb.
 • Inteligentní skladové roboty
  Dalším příkladem využití umělé inteligence jsou skladové roboty – autonomní jednotky naprogramované k navigaci po skladu bez nutnosti lidského dohledu. Tyto konstrukce se mohou pohybovat mezi regály, nabírat produkty a přepravovat je do určených nakládacích zón. Využití robotů ve skladech nejen zrychluje logistické procesy, ale také zvyšuje bezpečnost práce snížením rizika úrazů souvisejících s ruční manipulací s těžkými předměty.
 • Analýza příchozích dat

Umělá inteligence může hrát významnou roli při analýze a zpracování dat proudících ze, i do skladu. Pokročilé algoritmy AI analyzují historická data objednávek a také předpovídají budoucí poptávku na základě aktuálních tržních trendů. Tyto informace jsou neocenitelné při optimalizaci úrovně zásob a plánování nákupních strategií – společnosti mohou lépe řídit své zdroje, vyhýbat se nadbytečným zásobám nebo nedostatkům, které by mohly negativně ovlivnit kontinuitu provozu.

 

Výhody implementace AI do skladových procesů

Implementace umělé inteligence ve skladech je komplexní proces, který může přinést řadu výhod promítajících se do zvýšení konkurenceschopnosti společnosti:

 1. Zvyšování provozní efektivity
  Automatizace rutinních úkolů umožňuje rychlejší a přesnější práci, což je klíčové v dynamicky se měnícím tržním prostředí.
 2. Snížení nákladů
  Snížení potřeby lidského zásahu do základních skladových procesů vede k nižším mzdovým nákladům a také k omezení rizika chyb.
 3. Zlepšení přesnosti skladových operací
  Automatizace a použití pokročilých systémů pro analýzu dat výrazně zvyšují přesnost procesů – od prvotní fáze třídění až po řízení zásob.
 4. Zvýšená bezpečnost
  Nižší míra fyzického zapojení pracovníků do některých logistických a skladových procesů umožňuje výrazně snížit riziko nehod a zranění.

 

Implementace umělé inteligence v logistice vyžaduje investice

I když jsou výhody implementace AI ve skladech nesporné, stojí za to připomenout, že plné využití potenciálu této technologie přináší také některá úskalí. Počáteční investice do moderních technologií AI, jako jsou automatické skladové roboty nebo pokročilé systémy pro správu dat, bývá zpravidla vysoká. Pro mnoho podniků to může být značná bariéra – zejména pro menší firmy, které nemají velký kapitál.
Implementace AI do skladových procesů vyžaduje investice nejen do nových technologií, ale také vzdělávání zaměstnanců, kteří se musí naučit používat nové systémy. Je také spojena s reorganizací stávajících procesů, organizační struktury a kultury ve společnosti.

Tyto potenciální počáteční komplikace se mohou proměnit v dlouhodobé výhody. K tomu je třeba klást velký důraz na:

 • Strategické plánování a přírůstkové investování
  Vypracování dlouhodobých plánů a rozložení nákladů v čase je efektivním a intuitivním krokem ke snížení finanční zátěže.
 • Navazování partnerství a spolupráce
  Využití služeb zkušených technologických společností a hledání externí podpory při vývoji AI jsou důležité kroky, které mohou snížit náklady a urychlit proces adaptace.
 • Školení a rozvoj kompetencí
  Investice do rozvoje dovedností zaměstnanců nejen zvyšuje provozní efektivitu, ale také přispívá k většímu zapojení a spokojenosti zaměstnanců.

Implementace umělé inteligence v logistice je strategickým krokem pro firmy, které se snaží optimalizovat své skladové procesy a chtějí zůstat v popředí inovací v tomto sektoru. Výhody, jako je zvýšená efektivita a snížení nákladů, jsou argumenty pro využití  této technologie.


Máte dotaz?