Využití virtuální reality při vzdělávání operátorů skladu

3 května 2024
Romana Lásková

Využití virtuální reality při vzdělávání operátorů skladu

Romana Lásková
03.05.2024

Digitální technologie, které byly dříve považovány jen za kuriozity, se stávají stále běžnějšími. S jejich rostoucí dostupností a poklesem jejich ceny se začaly používat i v každodenní práci, což způsobilo významné změny v mnoha aspektech podnikání. My se zaměříme na využití virtuální a rozšířené reality v oblasti školení zaměstnanců logistiky a skladového hospodářství.

 

Technologie VR a AR – základní rozdíly

Rozšířená i virtuální realita zahrnují integraci digitálního obsahu s realitou uživatele, liší se však v základních aspektech a aplikacích.

VR je technologie, která vytváří zcela digitální, od reality „odtržené“ prostředí. Uživatel se do virtuálního světa ponoří pomocí speciálních VR brýlí, které umožňují realistickou interakci se simulovaným prostředím. Díky pokročilým pohybovým senzorům a ovladačům umožňuje VR plně přenést fyzické akce uživatele do virtuálního prostoru. Standardní náhlavní souprava VR se skládá z brýlí se zabudovanými obrazovkami a senzory, ručních ovladačů a externích senzorů, které sledují pohyby hlavy a těla.

Rozšířená realita „rozšiřuje“ náš reálný svět tím, že jej překrývá digitálními objekty v podobě grafiky nebo textových informací. AR nevyžaduje dočasnou izolaci od reality, je tedy přístupnější a lze ji používat například v chytrých telefonech nebo tabletech. V mnoha případech není nutné investovat do dalšího vybavení – na trhu jsou však k dispozici pokročilejší zařízení, například Microsoft HoloLens, která jsou vybavena speciálními brýlemi s průhlednými displeji, jež umožňují zobrazovat trojrozměrné obrazy přímo v zorném poli uživatele.

Obě technologie mohou v procesu školení zaměstnanců skladu přinést významné výhody. Díky možnosti plně ovládat generovaný obraz je VR ideální pro komplexní školení v bezpečném a kontrolovaném prostředí. AR lze zase využít k přímé podpoře zaměstnanců při práci, kdy jim poskytuje informace nebo pokyny v reálném čase, aniž by je rozptylovala od prováděných úkolů.

 

Jaké jsou hlavní výhody používání rozšířené a virtuální reality při školení ve skladu?

Výhody využití VR při školení manipulantů skladu se týkají mnoha oblastí. Především VR výrazně urychluje proces školení tím, že umožňuje zaměstnancům učit se v prostředí pod dohledem a bez nehod. Simulace VR mohou napodobit reálné pracovní podmínky, které je často obtížné nebo nebezpečné přenést do tradičních školicích prostor. Tato funkce umožňuje zaměstnancům získat potřebné dovednosti bez rizika nehod nebo poškození zařízení.

Interaktivní školení s využitím prostředí VR a AR ovlivňuje rychlost získávání znalostí – zaměstnanci se učí praxí, což je efektivnější než pasivní metody učení (přednášky nebo sledování videonávodů). VR také umožňuje personalizovat školení a přizpůsobit úroveň obtížnosti a scénáře individuálním potřebám každého zaměstnance.

 

VR ve vzdělávacích procesech – praktické využití

Využití virtuální reality při školení přináší významné výhody nejen pro zaměstnance, ale také pro vedoucí pracovníky skladu. Školení pomocí aplikace VR lze využít v těchto případech:

 • Používání strojů a zařízení
  VR umožňuje simulovat provoz různé manipulační techniky používané ve skladech (vysokozdvižné vozíky, pásové dopravníky a třídící systémy). Během školení se uživatelé mohou naučit obsluhovat tato zařízení za bezpečných podmínek, aniž by se vystavovali riziku nehod a poškození zařízení.
  Možnosti tvorby jednotlivých scénářů jsou téměř neomezené. Simulace umožňují praktické nácviky pracovních scénářů, včetně havarijních situací a zaměstnanci jsou tak připraveni i na neočekávané události.
 • Bezpečnostní postupy
  Využití VR umožňuje zaměstnancům naučit se správně reagovat na krizové situace, jako je požár ve skladu nebo únik nebezpečných látek. Virtuální realita umožňuje neomezené opakování jednotlivých scénářů a testování různých technik bez reálného rizika.
  V rámci tohoto školení si účastníci mohou vyzkoušet evakuaci skladu v kontrolovaných, ale vysoce realistických podmínkách. Tyto znalosti jim pomohou zlepšit jejich schopnost rychle a efektivně jednat v případě reálného ohrožení.
 • Optimalizace logistických procesů a řízení skladů
  Virtuální modelování a experimentování s modifikací skladu umožňuje optimalizaci logistických a skladovacích procesů. Zaměstnanci se naučí efektivně hospodařit s prostorem a zdroji, které mohou vést ke zvýšení produktivity.
 • Testy podporující hladké zavádění nových technologií
  Součástí školení pomocí VR může být i příprava na zavádění nejnovějších skladovacích technologií, jako jsou systémy automatického vyhledávání zboží nebo pokročilý software pro řízení skladu (WMS).
  Prostřednictvím virtuální reality se účastníci školení mohou naučit používat např. roboty pro automatické vychystávání objednávek, což zvyšuje jejich kompetence v pracovním prostředí a přispívá tak ke zvýšení efektivity celého skladu.

Výše uvedené příklady využití VR ukazují, jak se pracovníci skladu mohou stát nejen kvalifikovanějšími, ale také připravenými na produktivní a bezpečné plnění svých každodenních povinností. VR transformuje tradiční školení pracovníků skladu, což přímo vede k celkovému zvýšení efektivity skladových a logistických operací.

 

Moderní sklady vyžadují moderní technologie

Technologie VR může být jedním z přelomových nástrojů v procesu vzdělávání manipulantů ve skladu, které nabízí řadu výhod nejen pro ně, ale i pro majitele firem. Investice do moderních skladových řešení založených na využití VR umožňují firmám udržet vysokou provozní efektivitu a konkurenceschopnost na trhu.
Investice do moderních VR technologií by měly jít ruku v ruce s přizpůsobením skladové infrastruktury požadavkům moderního trhu. Moderní sklad, který využívá pokročilé skladové technologie, se stává efektivnějším, bezpečnějším a flexibilnějším, což se promítá do lepších provozních výsledků a větší konkurenceschopnosti společnosti.


Máte dotaz?