Jak fungují spádové regály?

27 srpna 2020
Zuzana Šmejdířová

Spádové regály, také známé jako válečkové regály, jsou konstrukce, ve kterých se nákladové jednotky pohybují po dráze regálu samovolně a to za pomoci systému válečků v kombinaci se sklonem trati. To také znamená, že pohyb zboží je zajištěn bez nutnosti elektrického pohonu. Spádové regály mohou být použity jako nezávislé systémy nebo jako hybridní systémy – v kombinaci s paletovými regály nebo mezipatry.

Jak fungují spádové regály?

Zuzana Šmejdířová
27.08.2020

Spádové regály, také známé jako válečkové regály, jsou konstrukce, ve kterých se nákladové jednotky pohybují po dráze regálu samovolně a to za pomoci systému válečků v kombinaci se sklonem trati. To také znamená, že pohyb zboží je zajištěn bez nutnosti elektrického pohonu. Spádové regály mohou být použity jako nezávislé systémy nebo jako hybridní systémy – v kombinaci s paletovými regály nebo mezipatry.

Spádové regály šetří úložný prostor

Válečkové regálové systémy umožňují kompaktní úložiště s optimálním využitím dostupného úložného prostoru. Eliminací přístupových cest nutných k provozu standardních paletových regálů lze získat až 50% úspory skladového prostoru. Z důvodu zmenšení potřebného prostoru a výdajů je možné skladovat podstatně vyšší množství palet.

zdj-nr-2 Jak fungují spádové regály?

Foto 1. Jednoúrovňový spadový regál na expedici pro rychlejší nakládku

Další výhodou tohoto systému je jedna ulička pro odběr a jedna pro nakládku. Výsledkem je, že vzdálenost ujetá obsluhou vysokozdvižného vozíku může být snížena až o 40 %, čímž se výrazně zvyšuje produktivita skladových operací.

Skladovací systémy ve válečkových regálech

Spádové paletové regály mohou pracovat:

  • v systému FIFO, kdy první vložená jednotka bude také první vyloženou jednotkou; nakládací a vykládací strany jsou od sebe odděleny;
  • v systému LIFO, tedy v systému push back, ve kterém bude poslední vložená jednotka první vyloženou. Nakládací a vykládací plocha je na stejné straně.

Jaká je bezpečnost spádových regálů při každodenním používání?

Spádové regály umožňují přepravu a skladování nakládacích jednotek, jako jsou:

  • Dřevěné palety;
  • Plastové palety a půlpalety;
  • Ocelové kontejnery;
zdj-nr-3 Jak fungují spádové regály?

Foto 3. Válečkový regál na ocelové palety

Je třeba si uvědomit, že splnění požadavků kladených na jednotlivé ložné jednotky je nezbytné pro optimální a bezpečný provoz každého skladu. Paleta nesmí být poškozena, prasklá, s chybějícími podpěrami; fólie nesmí být pod ližinami nebo nesmí volně vyčnívat; a náklad umístěný na paletě musí být stabilní. Atypické jednotky, jako jsou ocelové kontejnery nebo palety s nestandardními rozměry, vyžadují pečlivé testování a výběr řešení, které je úzce přizpůsobeno konkrétní nakládací jednotce. Pouze tehdy je zaručena správná funkce spádového systému.

zdj-nr-4-1024x566 Jak fungují spádové regály?

Foto 4. Testy nestandardních palet ve společnosti Nedcon

Jak přizpůsobit válečkové regály pracovním podmínkám?

V závislosti na typu a hmotnosti nakládací jednotky, pracovnímu prostředí (vlhkosti, teplotě apod.) a typu vozíku obsluhujícího regály, mohou být válečkové kanály konstruovány z různých modulů, jejichž klíčovými prvky jsou:

  • pozinkované válečky o průměru 60 mm a nosnosti 240 kg;
  • válečky s integrovaným brzdovým mechanismem o průměru 80 mm;
  • oddělovače palet v oblasti vyzvednutí, které jsou buď automatické nebo ovládané manuálně.

Správný rozestup válečků a počet brzdných prvků jsou zásadními faktory pro správný a bezpečný pohyb nakládacích jednotek v rámci spádového systému. Při přepravě kontejnerů pro automobilový průmysl, hygienických plastových palet pro potravinářský průmysl, nebo ocelových rámů, je brzdový váleček dodatečně upraven rýhováním nebo pokrytím gumovou vrstvou, aby se snížil prokluz při kontaktu válce s paletou. Pro usnadnění nakládání palet na vstupu je modul vybaven ocelovými naváděči palet. Výstupní modul je zakončen ocelovým profilem, který slouží jako brzda, chrání válečky před poškozením při vykládání, a navíc indikuje operátorovi místo kde je paleta, což je důležité zejména v horních patrech konstrukce.

zdj-nr-5 Jak fungují spádové regály?

Foto 5. Detail žlutých naváděcích profilů na vstupu do kanálu

Systém push back, tedy LIFO, může být založen na válečkových modulech nebo na speciálních vozících s možností naložení až 5 palet. Tento systém se skládá ze 2 až 4 ocelových rámů naskládaných na sebe, které se pohybují po speciálním vedení. První paleta je umístěna na nejvyšším vozíku. Při nakládání další palety se vozík s paletou zatlačí do kanálu a náklad se umístí na další rám shora. Poslední paleta je umístěna přímo na kolejnice konstrukce.

zdj-nr-6 Jak fungují spádové regály?

Foto 6. Spádové paletové regály Nedcon

Pro jaké odvětví jsou spádové regály určeny?

Válečkové regály jsou ideální pro skladování produktů s krátkou trvanlivostí, tedy pro sklady, s rychlým tokem zboží. I z tohoto důvodu jsou spádové regály oblíbeným řešením především ve farmaceutickém, chemickém, stavebním či automobilovém průmyslu. Hloubka regálů je přizpůsobena funkci, pro kterou je konkrétní regál určen, proto není ani hloubka regálů nijak limitujícím parametrem. Příkladem mohou být válečkové kanály s hloubkou i tuctu palet.

zdj-nr-7 Jak fungují spádové regály?

Foto 6. Spádové regály na palety

Válečkové regály zajišťují neustálou kontrolu nad sortimentem ve skladu, optimální skladování i snížení nákladů souvisejících s přepravní cestou, časem sběru nákladu, náklady na osvětlení i chlazení.

Vyberte si válečkové regály od společnosti NEDCON Sales

Projektanti společnosti Nedcon Sales přistupují ke každému problému individuálně, analyzují legitimitu výběru konkrétního systému, poukazují na možná omezení a vybírají nejoptimálnější profily. Funkčnost a bezpečnost jsou naší prioritou, proto pokud se objeví jakékoli pochybnosti nebo nejasnosti, zboží je zasláno na testy v naší továrně.

V případě zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte.


Máte dotaz?