Regálové systémy jsou klíčovým prvkem skladové infrastruktury, který významně zvyšuje (v případě nekvalitní konstrukce snižuje) efektivitu logistických operací. Skladové regály, které jsou správně navržené a přizpůsobené operacím daného skladu, mají potenciál maximalizovat využití dostupného úložného prostoru.

Dostupný úložný prostor, a jeho případná optimalizace, má klíčový dopad na:

  • výšku regálu,
  • šířku uliček,
  • umístění doků,
  • vychystávací zóny,
  • a plán osvětlení.

Skladové regály - nejvíce využívané typy

V závislosti na odvětví, velikosti skladu a typu skladovací jednotky nabízí společnost NEDCON Sales rozmanité druhy regálových systémů.

Paletové regály vysokého skladování

Stacionární a mobilní konstrukce regálů NEDCON jsou navrženy pro bezpečné a efektivní skladování palet různých velikostí a hmotností.

Vjezdové regály

Vjezdové regály NEDCON umožňují skladování velkého množství homogenních produktů s minimálním plýtváním prostorem. Zvláště důležitým aspektem při používání vjezdových regálů je zajištění stability a bezpečnosti konstrukce, pod kterou se pohybuje vozík a jeho operátor.

Konstrukce vjezdových regálů NEDCON dávají zřetel na kvalitu každého detailu – od těch nejmenších šroubových spojů, přes litinové naváděcí prvky vjezdových nosníků až po nejsilnější úložnou lištu na trhu. Vjezdové skladovací regály (tzv. drive-in) se velmi často používají například v chladících a mrazících zařízeních.

Spádové regály

Spádové regály NEDCON umožňují kompaktní skladování v souladu s principem FIFO (First In – First Out), kdy je pohyb nákladu výsledkem kombinace systému válečků, nakloněné dráhy a gravitační síly. Lze je použít k uložení nejen tradičních dřevěných palet, ale také palet plastových nebo ocelových.

Manuálně obsluhované spádové regály navíc umožňují efektivní vychystávání zboží uloženého v kartonech nebo plastových nádobách.

Policové regály

Toto řešení je určeno pro skladování malých ručně obsluhovaných nákladů. Police společnosti NEDCON mají mnohem vyšší nosnost a menší náchylnost k deformaci nežli tradičně vyráběné police. Široké spektrum využití policových regálů NEDCON zvyšuje také velký výběr doplňkového příslušenství.

Policové regály se nejčastěji vyskytují v odvětví online obchodu, tedy e-commerce, kdy se často kombinují s vloženými podlažími.

Konzolové regály

Pojmem konzolové regály se označují ocelové konstrukce určené k uložení dlouhých komponentů, které se nedají uložit na paletách, jako například trubky, tyče, dlouhé ocelové profily, dlouhé plechy, dřevo, dřevotřískové desky a podobně. Tento typ regálů se nejčastěji využívá ve skladech stavebního a dřevařského průmyslu.

I přes zdánlivě jednoduchou strukturu vyžaduje jejich instalace řadu přesných výpočtů a precizní návrh. V případě dlouhého nákladu, který je podepřen více než dvěma rameny, nemusí být jejich zatížení rozloženo rovnoměrně. Průmyslový standard pro konzolové konstrukce FEM 10.2.09 proto vyžaduje, aby zatížení ramen bylo zvýšeno o faktor bezpečnosti 5 až 15 %.

Regály pro skladování zavěšeného oblečení

Tyto regály jsou nejčastěji postaveny ze standardních komponent a automatických dopravníků. Jak je pro tento systém charakteristické, zařízení pro manipulaci s podpěrnými závěsy se považuje za přepravní jednotky. Navíc díky perforovanému systému se konstrukce přesně a snadno instaluje.

Automatizované regálové systémy

Skladové regály lze ovládat také plně automatizovanými zařízeními, jejichž konstrukce podléhá přísným požadavkům na přesnost rozměrů a stabilitu. Stále větší popularitu získávají například automatizované systémy miniload, kdy výsledná automatizace skladu výrazně zefektivňuje skladování drobného zboží a plynulost logistických procesů ve skladu klienta.

Návrh a realizace

Veškeré výše zmíněné regálové systémy jsou podrobně popsány na stránce produkty.

Specialisté společnosti NEDCON Sales Vám rádi poradí s individuálním výběrem komponentů a návrhem regálového systému, který bude schopen plně využít potenciálu Vašeho skladu. Naši prodejci a inženýři také zajistí, aby navrhovaná konstrukce zohledňovala specifika vašeho odvětví.

Naše kvalifikované inženýrské oddělení s radostí provede i nestandardní a atypické projekty. V katalogu produktů NEDCON najdete standartní systémová řešení, ale také produkty na míru, striktně přizpůsobené individuálním potřebám zákazníků.

Máte dotaz či zájem o nezávaznou nabídku? Kontaktujte nás!