Co jsou to skladové systémy a jak fungují v logistice?

13 července 2020
Martin Mlejnek

Manažeři společností jsou si velmi dobře vědomi, že správně organizovaný skladový systém je klíčovým prvkem k udržení konkurenceschopnosti v oboru. Efektivitu řízení skladu ovlivňuje řada faktorů souvisejících s optimalizací materiálových toků a informací o nich. Proč se vyplatí investovat do moderního  skladového systému?

Co jsou to skladové systémy a jak fungují v logistice?

Martin Mlejnek
13.07.2020

Manažeři společností jsou si velmi dobře vědomi, že správně organizovaný skladový systém je klíčovým prvkem k udržení konkurenceschopnosti v oboru. Efektivitu řízení skladu ovlivňuje řada faktorů souvisejících s optimalizací materiálových toků a informací o nich. Proč se vyplatí investovat do moderního  skladového systému?

Skladové systémy snižují náklady na provoz firmy

Skladové regálové systémy hrají důležitou roli ve skladové politice společnosti také z ekonomického hlediska. Usnadňují minimalizaci nákladů a snižují výdaje spojené s udržováním zásob a skladovou infrastrukturou. Správně zvolené skladovací systémy zaručují kontinuitu dodávek od výrobního procesu až po předání hotového produktu koncovému uživateli.

Podpora procesů e-commerce

Rozvoj trhu elektronického obchodu s sebou přináší potřebu plynulého vyřízení velkého počtu vratek a potřebu dostatečné zásoby prodávaného sortimentu – jak ve svých skladech, tak ve skladech jednotlivých obchodních partnerů. Správné provedení logistických procesů vyžaduje také vhodný odbytový program v rámci skladu, díky kterému bude zajištěn komplexní zákaznický servis.

PbP2 Co jsou to skladové systémy a jak fungují v logistice?
Foto 1: Ukázka skladu vybaveného technologiemi pro vychystávání objednávek.

Skladový systém znamená více než pouhé skladové vybavení

Hlavním úkolem skladových systémů je především správná organizace a propojení prvků umístěných ve skladu. Správně navržená metoda řízení skladu pokrývá celé spektrum faktorů, jako je například dohled nad mechanickými zařízeními používanými k přepravě, skladování, kontrole a ochraně materiálů, zboží a výrobků. Tento systém doprovází zboží v celém procesu výroby, distribuce, spotřeby a konečné likvidace.

Oddělení příslušných skladových zón

Podle obecně přijímané metodiky se sklad nejčastěji dělí na čtyři zóny:

 1. zóna příjmu,
 2. skladovací zóna,
 3. vychystávací zóna,
 4. expediční zóna.
image834 Co jsou to skladové systémy a jak fungují v logistice?
Foto 2: Vychystávací systém pro přepravky.

Jak vybrat a vybavit optimální úložný prostor?

Mezi klíčové problémy v souvislosti s optimálním využitím skladu patří především správné rozložení skladového prostoru , správný návrh všech prvků skladového procesu a správná organizace skladu. Ve světle výše uvedených informací stojí za zvážení shrnutí potenciálních nákladů – je lepší postavit si vlastní sklad nebo si pronajmout vhodné zařízení s vybavením? Na co byste měli dávat pozor?

Image-43 Co jsou to skladové systémy a jak fungují v logistice?
Foto 3: Víceúrovňový skladovací a přepravní systém – příklad optimalizace prostoru.

Aby bylo možné správně navrhnout skladový systém, je třeba věnovat zvláštní pozornost:

 • eliminaci nevyužitého prostoru, kde je to možné,
 • zjednodušení a zkrácení převozů pomocí přepravních vozíků, pokud je to možné,
 • zredukování odstávek mezi operacemi,
 • uspořádání po sobě následujících bodů co nejblíže k sobě a v chronologickém pořadí úkolů,
 • zajištění prostoru pro volnou komunikaci nezbytnou pro proces skladování,
 • propojení operací na stanovištích, kde je to možné,
 • automatizaci logistických procesů na všech místech, kde změna bude mít pozitivní vliv na efektivitu a ziskovost procesu.
IMG_8697 Co jsou to skladové systémy a jak fungují v logistice?
Foto 4: Zdvojnásobení plochy pro kompletaci a přípravu objednávek k odeslání pomocí pracovní plošiny.

Skladové systémy – investice, která se vyplatí

Efektivní fungování materiálového managementu v každé produkční společnosti přispívá ke snížení nákladů souvisejících s tokem materiálů a výrobků v celém podniku. Skladové regálové systémy navíc umožňují zvýšení bezpečnosti práce, její efektivity a možností skladování.

Instalace komplexního systému skladování je prospěšná pro zaměstnance i zákazníky společnosti. Zvýšení kvality zákaznických služeb se promítne i do nižších logistických nákladů souvisejících se skladováním – jedním ze základních prvků logistického řetězce společnosti.

Správně navržené skladové systémy eliminují tvorbu přebytečných zásob a optimalizují je na množství, které odpovídá aktuálním potřebám společnosti. Díky této změně lze místa, kde jsou skladovány suroviny a hotové výrobky, do značné míry synchronizovat s výrobním procesem a procesy spotřeby materiálu.

DSC02700 Co jsou to skladové systémy a jak fungují v logistice?
Foto 5: Systém s policemi pro vychystávání objednávek v kombinaci s vysokými regály pro skladování zásob na paletách.

Máte dotaz?